AVI-toetsen map

AVI-niveau: uitleg en informatie voor ouders

Home » Kennisbank – begrippen » AVI-niveau: uitleg en informatie voor ouders

AVI-niveau: wat is het precies? En wat betekent het als er op het rapport van je kind AVI M4 staat? De antwoorden op deze vragen en nog veel meer informatie over leesniveaus vind je in deze blog!

Onderaan vind je handige tips voor ouders van kinderen met leesproblemen of dyslexie.

Wat is een AVI-niveau?

Het AVI-niveau geeft het (technisch) leesniveau van je kind weer op het gebied van tekstlezen. Heeft je kind bijvoorbeeld AVI E3 behaald, dan betekent dit dat je kind het leesniveau van eind groep 3 beheerst. (Om precies te zijn: het is het technisch leesniveau dat de groep gemiddelde kinderen op het toetsmoment in eind groep 3 in ieder geval beheerst).

De letters AVI zijn een afkorting van ‘Analyse Van Individualiseringsvormen’. Lees bij het kopje hieronder meer over welke AVI-niveaus er zijn en wat de letters M en E betekenen.

De AVI-toets gaat over technisch lezen, niet over begrijpend lezen. Het AVI-niveau van je kind geeft dus niet aan hoe je kind op begrijpend lezen scoort.

Het AVI-niveau staat ook vaak op kinderboeken. Het wordt dan gebruikt als richtlijn om aan te geven welk leesniveau een boek heeft.

Aan het behaalde AVI-niveau op het rapport kan je dus zien op welk technisch leesniveau je kind zit.

Welke AVI-niveaus / leesniveaus zijn er?

Er zijn 12 verschillende AVI-niveaus. Hieronder hebben we alle niveaus voor je op een rijtje gezet in een tabel. Achter elk AVI-niveau staat met welke groep dit overeenkomt, dus welk leesniveau je kind beheerst als hij dat AVI-niveau heeft gehaald.

Handig om te weten wat de letters ‘M’ en ‘E’ betekenen die je bij de AVI-niveaus ziet staan. De letter ‘M’ staat voor ‘midden’. De letter ‘E’ staat voor ‘eind’. Deze letters worden gebruikt om het verschil tussen het midden van een schooljaar en het eind van een schooljaar te kunnen aangeven. Midden is ongeveer in januari/februari.

tabel welke AVI-niveaus zijn er

Twee speciale leesniveaus: AVI-start en AVI-Plus

Er zijn twee ‘speciale’ AVI-niveaus: AVI-start en AVI-Plus.

AVI-start is het beginniveau waarop iedereen begint. Als er op het rapport van je kind staat dat je kind AVI-start heeft (en geen hoger niveau), dan betekent dit dat je kind nog niet op het niveau van midden groep 3 leest. Het is dus niet zo dat AVI-start een leesniveau is dat je kan behalen, maar het is een beginpunt.

AVI-Plus is het niveau van midden groep 8. Dit is wel een niveau dat je kind kan behalen.

Wat is het hoogste AVI-niveau? / Wat komt er na AVI E7?

In de tabel hierboven is het al te zien: het hoogste AVI-niveau is AVI-Plus. Dit volgt op AVI-niveau E7. De AVI-toetsen gaan niet hoger dan AVI-Plus.

Veel leerkrachten zeggen dat je kind ‘AVI-uit’ is, als je kind AVI-Plus heeft behaald.

Hoe wordt het AVI-niveau / leesniveau bepaald?

Leerkrachten kunnen het AVI-niveau bepalen door AVI-toetsen bij je kind af te nemen. Soms kan een score op een andere toets ook worden omgezet in een AVI-niveau (bijvoorbeeld de toets Boom LVS Technisch Lezen Tekst).

De AVI-toetsen worden individueel afgenomen en bestaan uit teksten. Elk AVI-niveau (behalve AVI-start) heeft een eigen tekst. Er zijn wel meerdere versies per leesniveau (dus M3 heeft bijvoorbeeld een A en een B versie), zodat je kind niet elke keer dezelfde tekst heeft.

Je kind leest de tekst hardop voor en de leerkracht houdt bij hoe snel je kind de tekst leest en hoeveel (en welke) leesfouten je kind maakt. Per tekst zijn er normen die aangegeven of je kind de tekst beheerst. Er zijn zowel normen voor de snelheid als voor de nauwkeurigheid.

Om een tekst van een AVI-niveau te beheersen moet je kind de tekst dus vlot en nauwkeurig kunnen lezen. Het verschilt per tekst hoe snel je kind hem moet lezen en hoeveel fouten je mag maken om van beheersing te spreken. Daar zijn tabellen met normen voor per tekst.

Beheersingsniveau, instructieniveau en frustratieniveau bij de AVI-toetsen

Er zijn drie mogelijke uitkomsten bij elke tekst: beheersingsniveau, instructieniveau en frustratieniveau. Alleen beheersingsniveau betekent dat je kind dit AVI-niveau echt volledig heeft gehaald. Een voorbeeld: je kind leest AVI M4 op beheersingsniveau en AVI E4 op instructieniveau. Dan betekent dit dat je kind AVI M4 heeft ‘gehaald’.

Wat houden de verschillende niveaus (beheersing, instructie en frustratie) precies in? De Wetenschappelijke verantwoording LVS-toetsen AVI vermeldt dat als je kind een AVI-kaart op beheersingsniveau leest, hij teksten/boeken op dit AVI-niveau zelfstandig kan lezen. Je kind leest teksten op dit AVI-niveau vloeiend en maakt niet veel fouten.

Als je kind samen met de leerkracht oefent met lezen, dan kan bijvoorbeeld een tekst op het instructieniveau van je kind worden gekozen.

Een tekst op frustratieniveau is in principe nog te lastig. Maar bij het uitkiezen van boeken is behalve het AVI-niveau ook het leesplezier van groot belang. Het is dus zeker niet zo dat je kind nooit een boek op frustratieniveau mag lezen. Lees daarover meer bij het kopje ‘Leesplezier en AVI-niveaus’.

Wat wordt bedoeld met de AVI-niveaus AVI 1, AVI 2, etc.?

Dit zijn de oude AVI-niveaus die voor 2008 werden gebruikt. Dit komt niet meer als niveau uit de toetsen, maar het kan zijn dat je ze op sommige oudere boeken nog ziet staan. Zwijsen heeft een handige omzettabel gemaakt naar de nieuwe AVI-niveaus.

Wat is het verschil tussen DMT en AVI?

De AVI en DMT toetsen allebei technisch lezen. AVI-toetsen gaan over het tekstlezen, de DMT gaat over het woordlezen. Lees er meer over in onze blogs over leesproblemen en de DMT toets.

Leesplezier en AVI-niveaus

Als je kind een boek uitkiest, is het handig om te kijken naar het AVI-niveau dat je kind beheerst. Als je dit niveau niet weet of het staat niet duidelijk op het rapport, dan kan je het altijd aan de leerkracht vragen. Behalve AVI-niveau is leesplezier ook zeer belangrijk! Bij het uitkiezen van een boek is aansluiten bij wat je kind leuk vindt essentieel.

Ons advies is om bij het kiezen van een boek leesplezier op de eerste plaats te laten komen en daarna het AVI-niveau. Het is veel waardevoller als een boek aansluit op de hobby’s/lievelingsdier/sport/favoriete bezigheden/interesses van jouw kind en dat je kind echt plezier aan het lezen beleeft dan dat je precies op het juiste AVI-niveau oefent.

Als je kind lezen leuk vindt, dan is de kans groter dat hij vaker een boek pakt en leeskilometers maakt. Dus wil je kind heel graag een boek op een hoger of lager AVI-niveau lezen? Geen probleem!

Natuurlijk is het wel belangrijk om het AVI-niveau mee te nemen bij een boekkeuze en te kijken of je kind het niveau aan kan.

Het is goed om te beseffen dat het AVI-niveau van invloed kan zijn op het leesplezier. Bijvoorbeeld als een boek als te moeilijk wordt ervaren, kan een kind geen zin meer hebben om erin te lezen. En andersom is natuurlijk ook mogelijk. Hou dus goed in de gaten wat je kind op dat moment aankan/wil en probeer uit wat hij fijn vindt. Het belangrijkste doel is dat je kind veel leeskilometers kan maken en veel leesplezier heeft!

Boekentips lager AVI-niveau, hoger begripsniveau

Ben je op zoek naar boeken die een laag AVI-niveau hebben, maar wel een hoger begripsniveau (voor kinderen met een leesachterstand)? Kijk dan bijvoorbeeld naar samenleesboeken, de serie Makkelijk & Leuk of de Makkelijk Lezen serie van Geronimo Stilton.

Wil je graag tips om het leesplezier bij je kind te vergroten?

In onze online training ‘Meer leesplezier voor je kind’ vind je veel leuke tips en technieken om je kind met meer plezier te laten lezen! Speciaal voor ouders van kinderen met leesproblemen of dyslexie.

Andere blogs/pagina’s die je mogelijk interessant vindt:


leesplezier vergroten

Diensten/producten voor ouders van kinderen met lees- of spellingproblemen of dyslexie

Heeft jouw kind lees- en/of spellingproblemen of dyslexie? Wij (Praktijk Hello Star!) bieden graag hulp met deze diensten:

Auteurs kennisbank: Jolien en Ilonka van Dullemen, MSc
Eigenaressen Hello Star!, praktijk voor RT (technisch lezen, spelling en dyslexie).
Opleidingen: masteropleiding Child and Adolescent Psychology, Universiteit Leiden en ONL Dyslexiebehandelaar.

Scroll naar boven

Wil je dat je kind meer leesplezier krijgt?

Bekijk onze online training ‘Meer leesplezier voor je kind’. Makkelijk te volgen op eigen tijd!

leesplezier kind blij lezen
Hello Star! logo

Deze website maakt gebruik van cookies.