stopwatch voor DMT-toets

DMT toets: informatie voor ouders

Home » Kennisbank – begrippen » DMT toets: informatie voor ouders

DMT toets: wat is het precies? Hoe wordt de DMT toets afgenomen? Lees het in dit kennisbankartikel!

Onderaan vind je handige tips voor ouders van kinderen met leesproblemen of dyslexie.

Wat is de DMT toets?

De DMT toets is een afkorting voor ‘Drie-Minuten-Toets’. Het is een toets voor technisch lezen (een woordleestoets). De DMT toets bestaat uit drie verschillende kaarten met woordrijen die je kind moet lezen.

De DMT toets gaat alleen over woordlezen. Het tekstlezen wordt bijvoorbeeld met de AVI-toetsen bekeken. Lees in onze blogs over AVI-niveau en leesproblemen meer hierover.

De DMT toets is bedoeld voor kinderen uit groep 3 tot en met halverwege groep 8.

Bij de DMT leest je kind alleen bestaande woorden. Er zijn andere woordleestoetsen waarbij je kind ook niet-bestaande woorden leest.

Hoe wordt een DMT toets afgenomen?

De DMT toets wordt individueel afgenomen door de leerkracht of iemand anders (bijvoorbeeld de remedial teacher van de school). Je kind moet de woorden zo snel mogelijk en met zo min mogelijk fouten lezen. Voor elke kaart krijgt je kind 1 minuut de tijd. De leerkracht die de toets afneemt, houdt de tijd bij op een stopwatch en zegt wanneer je kind moet stoppen met lezen. In totaal leest je kind dus 3 keer 1 minuut, omdat er drie DMT kaarten zijn.

Degene die de DMT toets afneemt schrijft op hoeveel woorden je kind totaal leest in 1 minuut en hoeveel fouten je kind maakt. De fout gelezen woorden worden van het totaal aantal gelezen woorden afgetrokken om de totaalscore te berekenen.

Bij het toetsmoment van halverwege groep 3 (januari/februari) worden meestal maar 2 kaarten afgenomen (kaart 1 en kaart 2).
Vanaf het afnamemoment van midden groep 5 wordt soms kaart 1 niet meer afgenomen (vooral bij leerlingen die geen moeite hebben met lezen).

Kaart 1, 2 en 3 hebben allemaal een A- en een B-versie. De woorden staan in een andere volgorde op deze kaarten (maar het zijn wel dezelfde woorden). Hieronder lees je wat voor soort woorden er op elke kaart staan. Op elke kaart staan 150 woorden.

DMT toets: kaart 1

Op kaart 1 staan korte woorden. Om te weten wat voor soort woorden het zijn, kan je kijken naar hoe woorden zijn opgebouwd. Hierbij is het handig te weten dat een ‘k’ staat voor klinker (dit kunnen korte klanken zijn zoals a, e, i, o, u, maar ook tweetekenklanken of lange klanken zijn zoals ui, ee) en een ‘m’ voor medeklinker.

Deze soorten woorden komen op kaart 1 van de DMT toets voor:

km (bijvoorbeeld: ik)
mk (bijvoorbeeld: hoe)
mkm (bijvoorbeeld: baan)

DMT toets: kaart 2

Kaart 2 van de DMT toets bevat deze woordtypes:

mmkm (bijvoorbeeld: stoor)
mkmm (bijvoorbeeld: vers)
mmkmm (bijvoorbeeld: brand)
mmmkm (bijvoorbeeld: straat)
mkmmm (bijvoorbeeld: kerst).

DMT toets: kaart 3

Op kaart 3 van de DMT toets leest je kind woorden met twee, drie en vier lettergrepen. Bijvoorbeeld: vertellen, garantie. Ook staan er leenwoorden uit het Engels op.

Bron: Wetenschappelijke verantwoording LVS-toetsen DMT voor groep 3 tot en met halverwege groep 8.

Hoeveel woorden moet je lezen bij de DMT toets?

Hoeveel woorden je kind moet lezen om een gemiddelde score te halen, is niet te zeggen in deze blog. Dit hangt er namelijk vanaf in welke groep je kind zit en op welk moment de DMT toets wordt afgenomen.

Als je dit graag wil weten, dan kan je het altijd aan de leerkracht vragen. De leerkracht kan dan bekijken welke score je kind heeft gehaald en hoe ver hij bijvoorbeeld van het gemiddelde af zit.

DMT toets: waarom een toets voor woordlezen?

Waarom niet alleen de AVI-toetsen afnemen, waarbij het tekstlezen wordt getoetst? Een veel gestelde vraag!

Woordlezen is iets anders dan tekstlezen. Bij het lezen van een tekst kan de context van de zin je kind helpen bij het lezen. Bijvoorbeeld bij de zin: ‘De brandweerman blust de brand’. Als je kind het woord bij het woord ‘brand’ is, heeft hij al veel voorinformatie gehad en is het redelijk logisch dat het woord ‘brand’ aan het eind staat. Kinderen met leesproblemen gebruiken deze extra informatie vaak. Het helpt hen bij het lezen van het woord.

Als je kind het woord ‘brand’ los leest (zonder dat het in een zin staat), moet hij echt alle letters goed herkennen, aan elkaar plakken en samenvoegen tot een woord. Je kind moet dan echt ‘de techniek’ van het lezen toepassen om een goed antwoord te geven.

Samengevat: bij een woordleestoets kan je echt zien of je kind de technische leesvaardigheid beheerst om losse woorden te kunnen lezen. Zonder dat daar signalen uit de context bij zijn gegeven die dit kunnen vergemakkelijken. Je krijgt dus bij deze toets veel informatie over de technische leesvaardigheid van je kind, die je niet volledig uit de AVI-toetsen kan halen. Het is daarom belangrijk om tekst- en woordlezen te toetsen.

Bron: Wetenschappelijke verantwoording LVS-toetsen DMT voor groep 3 tot en met halverwege groep 8.

Daarnaast kan je in de DMT toets ook zien welke klanken en woordtypen nog lastig zijn voor je kind.

DMT toets en dyslexie

Voor het vaststellen van dyslexie is de DMT een belangrijke toets. Eén van de aanmeldcriteria voor een vergoed dyslexieonderzoek is dat je kind 3 keer een score bij de laagste 10% leerlingen haalt op een woordleestoets. Hier wordt vaak de DMT toets voor gebruikt.

Een andere woordleestoets is bijvoorbeeld de Boom LVS Technisch Lezen Woorden.

Heb je nog vragen over de DMT toetsen? Je kan met vragen altijd bij de school van je kind terecht.

Hieronder nog een leuke extra tip voor ouders van kinderen met leesproblemen:

Tips voor meer leesplezier thuis

Heeft jouw kind moeite met lezen? Heb je behoefte aan tips om je kind met meer plezier te laten lezen thuis?
Dan is onze online training ‘Meer leesplezier voor je kind’ heel geschikt. Speciaal ontwikkeld voor ouders van kinderen met leesproblemen of dyslexie! Makkelijk op eigen tijd te volgen.

Andere blogs/pagina’s die je mogelijk interessant vindt:


leesplezier vergroten

Diensten/producten voor ouders van kinderen met lees- of spellingproblemen of dyslexie

Heeft jouw kind lees- en/of spellingproblemen of dyslexie? Wij (Praktijk Hello Star!) bieden graag hulp met deze diensten:

Auteurs kennisbank: Jolien en Ilonka van Dullemen, MSc
Eigenaressen Hello Star!, praktijk voor RT (technisch lezen, spelling en dyslexie).
Opleidingen: masteropleiding Child and Adolescent Psychology, Universiteit Leiden en ONL Dyslexiebehandelaar.

Scroll naar boven

Wil je dat je kind meer leesplezier krijgt?

Bekijk onze online training ‘Meer leesplezier voor je kind’. Makkelijk te volgen op eigen tijd!

leesplezier kind blij lezen
Hello Star! logo

Deze website maakt gebruik van cookies.