dicteeblad

Kan je kind ook dyslexie hebben als hij alleen moeite heeft met spelling?

Home » Kennisbank – veel gestelde vragen over dyslexie » Kan je kind ook dyslexie hebben als hij alleen moeite heeft met spelling?

Heeft je kind alleen moeite met spelling en wil je weten of hij toch dyslexie kan hebben? In dit kennisbankartikel lees je meer informatie!

Dyslexie en alleen moeite met spelling?

Een veel gestelde vraag is of je ook dyslexie kan hebben met alleen ernstige problemen bij spelling (een score bij de laagste 10% leerlingen) en geen ernstige leesproblemen (geen score bij de laagste 10% leerlingen).

De ‘Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie’, opgesteld door het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), de NVO (Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen), het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie) en de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers) en Dyslexie Centraal geven aan dat dit in principe mogelijk is. Maar dat er dan wel extra goed opgelet moet worden bij het dyslexieonderzoek en dat dit ook afhangt van de hoogte van de scores op woordlezen.

Er zal bekeken worden of het technisch lezen benedengemiddeld is of dat je kind gemiddeld of zelfs bovengemiddeld scoort op technisch lezen (woordlezen). Een woordleestoets die hiervoor vaak wordt gebruikt is de DMT (‘Drie-Minuten -Toets’). Een score die lager dan het gemiddelde ligt is bijvoorbeeld een IV-score. In dit artikel op de website van Squla lees je handige uitleg over de CITO-scores I t/m V en A t/m E.

Bij scores beneden het gemiddelde op technisch lezen (in combinatie met scores op de laagste 10% op spelling) kan er sprake zijn van dyslexie.
Als je kind gemiddeld of hoger scoort op technisch lezen, dan is dit afwijkend van wat je normaal gesproken bij iemand met dyslexie zou verwachten.

Het dyslexieonderzoek wordt dan uitgebreider om extra goed andere mogelijke oorzaken van de spellingproblemen te onderzoeken (zoals gedragsproblemen of het aangeboden onderwijs).

Kortom: het is dus mogelijk om dyslexie vast te stellen als je kind alleen ernstige spellingproblemen heeft, maar de hoogte van de score op woordlezen speelt wel mee. En het onderzoek kan ook een stuk uitgebreider zijn om te kijken of er echt sprake is van dyslexie.

Onderzoek naar dyslexie bij alleen spellingproblemen

Belangrijk om te weten: je kind komt met alleen ernstige problemen bij spelling niet in aanmerking voor een vergoed onderzoek naar dyslexie (betaald door de gemeente). Maar een particulier dyslexieonderzoek is wel mogelijk (betaald door ouder(s) en/of school). Lees hier meer over het verschil tussen een vergoed en een particulier dyslexieonderzoek.

Als er een vermoeden is van dyslexie zijn er (naast de behaalde toetsscores van je kind) nog meer dingen belangrijk. Behalve een ernstige achterstand moet er bijvoorbeeld ook sprake zijn van hardnekkigheid van de achterstand: je kind gaat ondanks extra hulp onvoldoende vooruit. En er zijn nog meer aanmeldcriteria.
Meer informatie over het vaststellen van dyslexie lees je in onze blog over dyslexie test / onderzoek.

Vragen over dyslexie met alleen spellingproblemen?

Heb je vragen over of je kind onderzocht kan worden op dyslexie met alleen spellingproblemen? Dan raden wij je aan om ze altijd aan een onderzoeksbureau te stellen, zodat je specifieke informatie krijgt over de situatie van jouw kind. De regels met betrekking tot scores kunnen ingewikkeld zijn.


leesplezier vergroten

Andere blogs/pagina’s die je mogelijk interessant vindt:

Diensten/producten voor ouders van kinderen met lees- of spellingproblemen of dyslexie

Heeft jouw kind lees- en/of spellingproblemen of dyslexie? Wij (Praktijk Hello Star!) bieden graag hulp met deze diensten:

Auteurs kennisbank: Jolien en Ilonka van Dullemen, MSc
Eigenaressen Hello Star!, praktijk voor RT (technisch lezen, spelling en dyslexie).
Opleidingen: masteropleiding Child and Adolescent Psychology, Universiteit Leiden en ONL Dyslexiebehandelaar.

Richtlijnen kunnen wijzigen in de loop van de tijd. Deze blog is voor het laatst bijgewerkt in februari 2023.

Scroll naar boven

Wil je dat je kind meer leesplezier krijgt?

Bekijk onze online training ‘Meer leesplezier voor je kind’. Makkelijk te volgen op eigen tijd!

leesplezier kind blij lezen
Hello Star! logo

Deze website maakt gebruik van cookies.